Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลท้องเนียน ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  
     หน้าแรก
   ประวัติความความเป็นมา
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางด้านเศรษฐกิจ
   สภาพทางด้านสังคม
   การบริการพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
แผนงาน
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนชุมชน 15 ชุมชน
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
   แผนการดำเนินงาน
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
    แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
รายงาน
   ผลงานเทศบาล
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงนการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
   รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลท้องเนียน
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
   เทศบัญญัติ
ข้อมูลสำหรับประชาชน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
   แผนงานและโครงการ
   คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
   การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
   โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบาล
   ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลท้องเนียน
   คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
 
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองวิชาการและแผนงาน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
นายอาธร มุสิกลาย
นายกเทศมนตรีตำบลท้องเนียน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลท้องเนียน
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2563 (ดู : 8)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2563 (ดู : 3)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2563 (ดู : 6)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลท้องเนียน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอบบ่อหิน หมู่ที่๗ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding) (ดู : 23)
ประกาศเทศบาลตำบลท้องเนียน เรื่อง ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ่อหิน (ดู : 7)
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันพ์ 2563 (ดู : 4)
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลท้องเนียน
 
เทศบาลตำบลท้องเนียนขอเชิญชวนประชาชนนำสุนัขและแมวเข้ารับบริการฉีดวัคซีนฟรี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลท้องเนียน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เทศบาลตำบลท้องเนียนรณรงค์การคัดแยขยะก่อนทิ้ง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบรายการและชำระภาษี ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ปลอดโฟม ประจำปีงบประมาณ 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมกินปู ตกปลา ประจำปี 2561 ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลท้องเนียน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท้องเนียน สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณถนน ทางเข้าโรงเรียนบ้านท่าม่วง-สำนักสงฆ์เขาชัยสน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพระดับหมู่บ่้านและตำบล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ต้อนรับคณะสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาเหรง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การตรวจประเมิน LPA
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลท้องเนียน
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
เจดีย์ปะการัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ชมโลมาสีชมพู ชิมน้ำจืด นมัสการหลวงปู่ทวด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  e-GP เทศบาลตำบลท้องเนียน
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
   เทศบาลตำบลท้องเนียน
   75 หมู่ที่ 1 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
    โทรศัพท์ : 075-528367,075527721
   Copyright © 2019. www.thongnian.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs